Search

Tuesday, September 8, 2009

Lambak ng Cagayan : Rehiyon II

Ang Rehiyon II ng Pilipinas ay ang Lambak ng Cagayan (makikita sa mapa sa itaas). Binubuo ito ng limang lalawigan: Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. Ang kabiserang panrehiyon ay ang Tuguegarao.

No comments:

Post a Comment