Search

Tuesday, September 8, 2009

Ilocos : Rehiyon I

Ang Rehiyon I ng Pilipinas ay Ilocos, matatagpuan sa hilagang-kanlurang bahagi ng Luzon (makikita sa mapa sa itaas). Binubuo ang rehiyon I ng apat na lalawigan, ito ay ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Ang sentrong administratibo ay Lungsod ng San Fernando, La Union.

No comments:

Post a Comment