Search

Tuesday, September 8, 2009

Gitnang Luzon : Rehiyon III

Ang rehiyon III ng Pilipinas at ang Gitnang Luzon (makikita sa mapa sa itaas) ito ay binubuo ng pinakamalaking kapatagan sa pilipinas at ang gumagawa ng halos lahat ng suplay ng bigas sa bansa. Ito ay binubuo pitong lalawigan at ito ay ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at ang Zambales.

No comments:

Post a Comment