Search

Tuesday, September 8, 2009

CALABARZON : Rehiyon IV-a

Ang Rehiyon IV-A ng Pilipinas ay CALABARZON (makikita sa mapa sa itaas).  Ito ay binubuo ng limang mga lalawigan, ito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ito ang acronym ng mga nabanggit na mga lalawigan. Ang Lungsod ng Calamba ay itinalagang sentrong pang-rehiyon ng CALABARZON.

No comments:

Post a Comment