Search

Friday, August 28, 2009

PANATANG MAKABAYAN

Iniibig ko ang Pilipinas 
Ito ang aking lupang sinilangan 
Ito ang tahanan ng aking lahi 
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan 
Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang 
Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang 
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan 
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas 
Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan 
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. 

No comments:

Post a Comment