Search

Saturday, August 29, 2009

Bayan kong Pilipinas


Ang bayan kong minamahal
ang bayan kong Pilipinas
Sa dugong pinuhunanan
Makamtan lang ang kalayaan
O bayan kong minumutya
Ako’y handang magpakasakit
Ang buhay ko’y nakalaan
sa iyo mahal kong bayan
Perlas ng Silanganan
May likas kang kayamanan
Dahil dito’y inagaw ka ng mga dayuhan
Kaya dapat kang bantayan
Ingatan ka mahal kong bayan

No comments:

Post a Comment