Search

Tuesday, September 8, 2009

Pambansang Punong Rehiyon


Ang kalakhang Maynila o ang Pambansang Punong Rehiyon ay ang  ang kabisera ng Pilipinas (makikita sa mapa sa itaas). Ito ay kalakhang pook ng lungsod ng Maynila. Ang kalakhang Maynila ay isa sa labindalawang kinikilalang kalakhang pook ng Pilipinas. Ito ay may apat na distrito at labing anim na lungsod, sapagkat ang pateros ay hindi pa ganap na lungsod.. 

No comments:

Post a Comment