Search

Tuesday, September 8, 2009

Nagsasariling Rehiyon ng Muslim na Mindanao


Ang Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanao (Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM) ay isang rehiyon ng Pilipinas ay binubuo ng anim lalawigan at isang lungsod: ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Shariff Kabunsuan at ang Lungsod Marawi. Isang sentrong panrehiyon ang Lungsod Cotabato at luklukan ng pamahalaan sa rehiyon ng ARMM, ngunit bahagi ng Rehiyong XII ang lungsod.

No comments:

Post a Comment