Search

Tuesday, September 8, 2009

Gitnang Kabisayaan : Rehiyon VII

Ang Rehiyon VII ng Pilipinas ay ang Gitnang Kabisayaan (makikita sa mapa sa itaas). Ang mga probinsya sa rehiyong ito ay Bohol, Cebu, Negros Oriental, at Siquijor. Tinatawag ding, ito ay ang tinaguriang "Prinsesa ng Kabisayaan". Napapaloob dito ang Cebu, ang pinakamatandang lungsod sa buong Pilipinas at ang tinaguriang "Queen City of the South" (Reynang Lungsod ng Timog).

No comments:

Post a Comment