Search

Tuesday, September 8, 2009

Rehiyon ng Davao : Rehiyon XI

Ang Rehiyon XI ng Pilipinas ay ang Rehiyon ng Davao (makikita sa mapa sa itaas). Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental at Compostela Valley.

No comments:

Post a Comment